FORUM & BİLDİRİ / Bildiri Yazım Kuralları

Özet İçin

Bildiri adı, bildiri konusu, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurum ve adresleri (varsa e-mail adresi) bildiri başlığında yer almalıdır. Bildiri adı 14, bölüm başlıkları 12 ve metin 10 punto kullanılarak Times New Roman formatında yazılmalıdır.

Başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılarak yazılacak özet çalışmanın anlaşılmasını sağlayacak düzeyde en az 100 kelimeden oluşmalıdır. Özetten sonra anahtar kelimeler tek satırda verilmelidir.

Tam Metin İçin

Bildiriler, A4 kağıdının (210mm x 297mm/ 8.3‘‘ x 11.7‘‘) bir yüzüne 5mm/0.2‘‘ aralıklı iki sütun halinde tek satır aralıklı yazılmalı ve kağıdın her kenarında 25mm boşluk bırakılmalıdır.

Bildiri adı, bildiri konusu, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurum ve adresleri (varsa e-mail adresi) bildiri başlığında yer almalıdır. Bildiri adı 14, bölüm başlıkları 12 ve metin 10 punto kullanılarak Times New Roman formatında yazılmalıdır.

Bildiriler, (başlık, yazarlar, özet, metin, şekiller, çizelgeler ve kaynaklar dahil) 6 sayfadan fazla olmamalıdır.